"MÁTE ŠTĚSTÍ ŽE JDEM ZROVNA KOLEM"

Prosinec 2012

Přehled akcí PPP uskutečněných v prosinci 2012

30. prosince 2012 v 15:12 | Valda |  Přehledy
Přehled akcí s účastí PPP uskutečněných v měsíci prosinci 2012 vzestupně

Setkání PPP u Betléma

26. prosince 2012 v 7:38 | Valda |  Hodnocení akcí
Na plánované setkání přátel přiměřeného pohybu na Štědrý den ve 13 hodin dorazilo na náměstí T.G.Masaryka v Prostějově 12 PPP. U Betléma jsme si popřáli krásné svátky, připili si slivovičkou a včelovinou na zdraví všech PPP a vyfotili se společně u vánočního stromu a u Betléma. Pak jsme se kolem stánků s punčem, byli ještě asi 4 otevřené, přesunuli do kavárny Corso naproti Prioru, který čeká po Novém roce velká rekonstrukce. Ta by měla i archetoktonicky vylepšit jeho vzhed, který přiliš nezapadá do ostatní zástavby centra města. V kavárně jsme probrali plán akcí, které nás čekají mezi svátky a asi po hodince povídání jsme se rozešli ke svým rodinám k štědrovečerní večeři.
Bylo to moc milé setkání s přáteli, které by mohlo položit základ nové tradici PPP.
ÚžasnýUžívejde vánoční svátky a přijďte na některou z dalších našich akcí.
Valda


Ježův hrad u Vícova

4. prosince 2012 v 14:25 | Valda |  Turistická všehochuť

Ježův hrad je často cílem našich výprav PPP na Drahanskou vrchovinu. Z Prostějova je dobře dostupný autobusem, který jezdí do Boskovic přes Žárovice, Hamry a Vícov.
Malé zbytky hradu, který se správně jmenoval Vícov dle nedaleké vsi, nebo ves podle něj, kdo ví…. První zmínka o něm se objevuje již roku 1355. V roce 1358 držel Vícov Henzlín z Vícova. Roku 1379 zastavuje hrad markrabě Jošt Oldřichovi z Boskovic. Při trestné výpravě proti Janu Ozorovi z Boskovic roku 1389 byl hrad vojskem markraběte Jošta dobyt a dostal ho lénem Petr z Kravař. Poté držel hrad Vícov Jan Kuna z Kunštátu, který jej roku 1408 prodal svému bratrovi Heraltu Puškovi z Kunštátu. V roce 1418 je uváděn Vícov jako zboží, které náleželo k hradu Otaslavice. V té době byl Ježův hrad již patrně zříceninou. Poslední zmínka o něm je z roku 1512, kdy je uvedena v listinách ves Vícov s hradiskem. Od té doby se již hrad, nazvaný dle Jana (Ješka) Ježovým hradem, neuvádí.
Hrad se skládal z lichoběžníkového předhradí a vlastního hradu, kde tvořil jádro hradu věžovitý palác. Podél severní brány se dosud nacházejí zbytky silné obvodové zdi.
Čerpáno z http://stredovek-dv.webnode.cz/hrady-na-drahanske-vrchovine/jezuv-hrad-vicov-/

Vzhledem k tomu, že Ježův hrad je ve vojenském újezdu "Březina", nevedou k němu turistické značky. Nejlépe najdete hrad, jestliže půjdete od Hamer údolím Hloučele po značené cyklostezce Hamry-Repechy, která vede voj.prostorem. Dojdete k soutoku zmíněné říčky s Repešským potokem. U soutoku je vybudováno krásné odpočívadlo s informativní tabulí s kresbou hradu. Jděte dál podél Hloučele (pravý tok), kolem dřevěného mostku a držte se růžových nasprejovaných značek na stromech, které vás dovedou až na hrad. Nebo jděte po cestě kolem Hloučele, až dojdete k místu kde se Hloučela prudce stáčí vpravo od cesty, v tomto místě vyšplhejte po málo zřetelné pěšině do kopce a dostanete se do hradního příkopu, vpravo nad ním bývalo hlavní nádvoří hradu. Najdete zde ohniště a 3 tabulky s označením "Ježův hrad". Nejhezčí je ta naše dřevěná se zn. PPP :-)
Pár foteček z poslední naší návštěvy hradu najdete zde.

Přehled akcí PPP uskutečněných v listopadu 2012

4. prosince 2012 v 13:34 | Valda |  Přehledy
Přehled akcí s účastí PPP uskutečněných v měsíci listopadu 2012 vzestupně